← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
340/19-3-2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-06-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΡΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΜΠΑΙΔΟΝΙ ΜΥΤΙΟΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΡΑΓΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
755529,8334
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4179511,4444