← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
69Μ8ΟΡ1Φ-0Η5
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΠ2ΣΟΡ1Φ-ΗΤ7
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-06-19
Θέμα
Απόφαση 3-2019 Τ.Ε.Ε.Α.ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69%CE%9C8%CE%9F%CE%A11%CE%A6-0%CE%975/document.pdf