← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5198
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-06-19
Θέμα
υπ' αρίθ. 50/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 19.090,85 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Βάρδα Γεωργίου στην περιοχή «Βορεινό» Λενικών του Δήμου Αγίου Νικολάου, ΔΕ Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Βάρδας Γεώργιος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
657138.822
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3899594.603