← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2018/15-06-1989
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-06-19
Θέμα
Βεβαίωση που αφορά έκταση εδαφική έκταση εμβαδού 2.813,83 τ.μ. ύστερα από αίτημα της κ. Ευθυμίας χας Ι. Πανάγου στην περιοχή «Σαρούλα» περιφέρειας Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
κ. Ευθυμία χα Ι. Πανάγου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας