← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
8010πε/13-1-1999
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-06-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 12.062,35τμ στη θέση Στρογγυλούλι Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δήμου Αγράφων.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Καραγιάννης Δημήτριος του Ιωάννη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγράφων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Ευρυτανίας