← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΩΤΑΟΡ1Γ-ΜΞΘ
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-07-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 2-2019 Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%9C%CE%9E%CE%98/document.pdf