← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2705/06/21-9-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-07-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΜ 392Α518 ΓΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
8535.492
Υ (ΕΓΣΑ 87)
13259.361