← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΖΧΕΟΡ1Θ-7ΧΗ
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-07-19
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions//document.pdf