← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
522
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-07-19
Θέμα
η υπ' αρ΄θ. 86/2006 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Ε.Δ.Δ.Α. Ν. Λασιθίου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Τριχά Μαρία
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
659509.625
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3887945.897