← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΝΗ1ΟΡ1Θ-3ΦΛ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
70869
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-07-19
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 16-2019 απόφαση της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%9D%CE%971%CE%9F%CE%A11%CE%98-3%CE%A6%CE%9B/document.pdf