← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΟΞΒΟΡ1Θ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
65080
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-07-19
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%9F%CE%9E%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%98/document.pdf