← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΟΞΒΟΡ1Θ-ΧΟΜ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
65080
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-07-19
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 10-2019 απόφασης της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%9F%CE%9E%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A7%CE%9F%CE%9C/document.pdf