← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω7Η2ΟΡ1Θ-Δ7Θ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
70885
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-07-19
Θέμα
ΑΠΌΦΑΣΗ 22-2019 ΤΕΕΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A97%CE%972%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%947%CE%98/document.pdf