← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΕΖΕΟΡ1Θ-Ζ4Σ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
70893
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-07-19
Θέμα
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%95%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%964%CE%A3/document.pdf