← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΜΑΠΟΡ1Θ-63Ξ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
63722
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-07-19
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 21-2019 απόφαση της ΤΕΕΑ Ν.Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%98-63%CE%9E/document.pdf