← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
10/2013
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-07-19
Θέμα
Ανάρτηση της υπ' αριθμ. 10/2013 Απόφασης Ε.Ε.Δ.Α.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Βασιλική Παπαφωτίου (πρώην Παναγούλη Βασιλική)
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας