← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω2ΝΙΟΡ1Φ-4Μ6
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6Ο2ΚΟΡ1Φ-42Ξ
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-07-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 1-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 25386-05-02-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΔΑ:6Ο2ΚΟΡ1Φ-42Ξ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/+%CE%A92%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A11%CE%A6-4%CE%9C6/document.pdf