← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2961/3-8-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-07-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΚΜ 3328 ΓΑΙΩΝ ΑΦΑΝΤΟΥ (ΑΣΤΡΑ Α.Ε.)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΣΤΡΑ Α.Ε.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
ΧΧΧΧΧΧ.ΧΧΧ
Υ (ΕΓΣΑ 87)
ΥΥΥΥΥ.ΥΥΥ