← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
9ΛΘΒΟΡ1Θ-ΨΓΥ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
46177
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-08-19
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 25-2019 απόφασης της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9%CE%9B%CE%98%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A8%CE%93%CE%A5/document.pdf