← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ9ΥΥΟΡ1Θ-ΓΛ8
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
63851
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-08-19
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 28-2019 απόφασης της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A89%CE%A5%CE%A5%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%93%CE%9B8/document.pdf