← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΨΝΠΟΡ1Θ-ΖΧΨ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
60499
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-08-19
Θέμα
Ανάρτηση της υπ' αρίθ. 35-2019 απόφασης της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A8%CE%9D%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%96%CE%A7%CE%A8/document.pdf