← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4846/15-10-2002
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-08-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4846/15-10-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ PETRA DE LEEVW ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΧΛΙΑΡΑ '' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
PETRA DE LEEVW
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
666258.4
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4334060.05