← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2699/5-6-1987
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-08-19
Θέμα
Έγγραφο: Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης. Θέση ΓΟΥΡΝΙΑΤΗΣ, ΚΩ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.).
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤ. Α.Δ.Α. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: 6ΚΞ9ΟΡ1Ι-ΜΚΞ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
777717.79
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4072826.15