← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω89ΧΟΡ1Θ-5Η9
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
71511
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-08-19
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A989%CE%A7%CE%9F%CE%A11%CE%98-5%CE%979/document.pdf