← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΝΖΔΟΡ1Φ-9Ο8
Αρ. πρωτοκόλλου
199004
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-09-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79, ύστερα από αίτημα του κ. Πολυχρονόπουλου Βασιλείου του Σπυρίδωνα κάτοικου Ελίκης Αιγιαλείας, στη θέση «Κουντούρι», Τ.Κ Δημητρόπουλου, Δ.Ε Συμπολιτείας, του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Πολυχρονόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αιγιαλείας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
329130.927
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4234767.894