← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΨΨΣΔΟΡ1Φ-ΠΨ2
Αρ. πρωτοκόλλου
197205
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-09-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 197205-10-9-2019) ύστερα από αίτημα του κ. Αυγούστη Αλεξάνδρου του Νικολάου στην περιοχή «Καναπές-Αυγουστάτα» δημοτικής ενότητας Αχιλλείων, τοπικής κοινότητας Αγίων Δέκα, Δήμου Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αυγούστη Αλεξάνδρου του Νικολάου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
145988.0600
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4386389.4600