← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
44/1993
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-09-19
Θέμα
Χαρακτηρισμός έκτασης 7119,37 τ.μ με την 44/1993 απόφαση της Α.Ε.Ε.Δ.Α. Νομαρχίας Αν. Αττικής
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Νικόλαου Μάζη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ωρωπού
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
485613
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4231976