← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΠΒ2ΟΡ1Ι-4ΜΔ
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-09-19
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27-2013 Α΄ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν.ΣΑΜΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A0%CE%922%CE%9F%CE%A11%CE%99-4%CE%9C%CE%94/document.pdf