← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΟΓΗΟΡ1Θ-7ΞΖ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
71970
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-09-19
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 11.559,22Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%9F%CE%A11%CE%98-7%CE%9E%CE%96/document.pdf