← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΟΔ9ΟΡ1Θ-Ν33
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
71972
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-09-19
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.142,47Τ.Μ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΥΔΙΑ Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΛΕΣΑΚΗ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9F%CE%949%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%9D33/document.pdf