← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΡΞΒΟΡ1Θ-ΚΚΦ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
71974
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-09-19
Θέμα
ΑΝΑΛΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.831,70Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A1%CE%9E%CE%92%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%9A%CE%9A%CE%A6/document.pdf