← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5939/27-10-1989
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-09-19
Θέμα
...
Έγγραφο: Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης. ΚΜ 790
....
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΜΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΙΑΓΟΡΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου