← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6598/6-11-1985
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-09-19
Θέμα
...
Έγγραφο: Δίδονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση έκτασης. ΚΜ 325
...
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΚΟΥΛΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου