← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω67ΕΟΡ10-ΘΟΚ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6ΒΞ3ΟΡ10-9ΡΓ
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-09-19
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 152-29-10-2018 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Βοιωτίας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A967%CE%95%CE%9F%CE%A110-%CE%98%CE%9F%CE%9A/document.pdf