← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΒ4ΦΡ10-ΤΞΨ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
64427
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-09-19
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%924%CE%A6%CE%A110-%CE%A4%CE%9E%CE%A8/document.pdf