← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΠ2ΘΟΡ1Θ-Ζ9Τ
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-09-19
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Ε.Δ.Α ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 10.557,00Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LOZEUS HOLDING LIMITED)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A02%CE%98%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%969%CE%A4/document.pdf