← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΚ90ΟΡ1Φ-ΒΧΡ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Β4ΠΠΟΡ1Φ-7ΓΖ
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-09-19
Θέμα
αποφαση 8-2019 ΤΕΕΑ Ζακύνθου
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%9A90%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%92%CE%A7%CE%A1/document.pdf