← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6/1997
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-10-19
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ωρωπού
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
482301
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4232556