← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΧΞΘΟΡ1Φ-Κ2Ζ
Αρ. πρωτοκόλλου
218176
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-10-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ.218176-03-10-2019 ύστερα από αίτημα της κ. Μαυρωνά Μύλκα του Αριστείδη στην περιοχή «Σκουζικάτικα- Κοκκινη», Κοινότητας Σινιών, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΥΛΚΑ ΜΑΥΡΩΝΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
150592.7582
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4408057.8290