← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ψ1ΔΟΟΡ1Φ-ΛΧΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
217840
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-10-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ.217840-03-10-2019) ύστερα από αίτημα της κ. Κατσαρού Ευφροσύνης του Ανδρέα στην περιοχή «Τζανκινάτικα», Κοινότητας Σινιών, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
151323.3848
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4407406.8630