← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6Ψ47ΟΡ10-ΩΚΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
3824/141094
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-10-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 ύστερα από αίτημα της ετ. SOLARIS POWER Α.Ε. στην περιοχή«ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ Ή ΑΜΠΕΛΙΑ», Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας .
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
SOLARIS POWER AE
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Θηβαίων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
442319
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4243423