← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΦΞΞΟΡ1Φ-6ΕΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
223272
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-10-19
Θέμα
Χαρακτηρισμός έκτασης στην Τ.Κ. Φοναίτικα Δήμου Πύργου
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Θεοφιλοπούλου Γεωργία
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πύργου
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Ηλείας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
273571.76
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4179723.48