← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6120ΟΡ1Φ-ΒΧΛ
Αρ. πρωτοκόλλου
222682
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-10-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 ύστερα από αίτημα της Παπαδέα Ελένης του Θεοδώρου στην περιοχή Τ.Κ. Κορακοχωρίου Δ.Ε. Πύργου Δήμου Πύργου
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Παπαδέα Ελένη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πύργου
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Ηλείας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
264285.32
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4171597.29