← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
664/11-03-2002
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-10-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 664/11-03-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΦΑΡΟΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑΣ Α.Ε.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
659535.9
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4343030.78