← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΣΡΥΟΡ1Φ-0Β4
Αρ. πρωτοκόλλου
225568
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-10-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 225568-10-10-2019) ύστερα από αίτημα του κ. SOLER NICOLAS LOUIS του DOMINGO στην περιοχή «Μαύρου Γύρου-Γούτα» Κοινότητας Αρμενάδων Δημοτικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
NICOLAS LOUIS SOLER
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
129440.0118
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4407377.8438