← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΨΦΓΟΡ1Θ-72Θ
Αρ. πρωτοκόλλου
4277/15-10-2019
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-10-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 8.559,31τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Άνω Παππαδιανά» της Τ.Κ. Πλατανιά, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Καρουκανίδη-Κατάκη Κωνσταντίνου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΡΟΥΚΑΝΙΔΗΣ-ΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πλατανιά
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
485923.886
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3919346.841