← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ψ6Ν8ΟΡ1Κ-ΝΙΨ
Αρ. πρωτοκόλλου
72531/1299
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-10-19
Θέμα
«Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του αριθ. 32-2016 Προεδρικού διατάγματος, έκτασης που υπάχθηκε τελεσιδίκως στην παρ. 6γ του αρθ. 3 Ν.998-79, ρυθμιζόμενη µε την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280-2014»
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αυτεπαγγέλτως
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ασπροπύργου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής