← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΦΘ8ΟΡ1Φ-Ν62
Αρ. πρωτοκόλλου
227149
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-10-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 227149-14-10-2019) ύστερα από αίτημα του κ. Γεωργιόπουλου Αθανασίου του Βασιλείου στην περιοχή «Καύκελα» Κοινότητας Αφιώνα Δημοτικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
127698.3442
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4406162.7567