← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΥΚΘΟΡ1Θ-ΘΔ3
Αρ. πρωτοκόλλου
6810
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-10-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2771,47 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΚΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΒΡΥΣΙΝΑ ΠΛΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΔΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ WIND HELLAS
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
WIND HELLAS
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αμαρίου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ρεθύμνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
543699.02
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3908332.35