← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΛΟΠΟΡ1Φ-60Ξ
Αρ. πρωτοκόλλου
219864
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-10-19
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79<br /> (Αριθ. Πρωτ. Πράξης 219864-11-10-2019) ύστερα απο αίτημα <br /> του κ.Σπυρίδωνα Ξεροβάσιλα του Νικολάου <br /> στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Νομιτσή, <br /> Δημ. Ενοτ.Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δυτικής Μάνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
350468.09
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4073290.33